Bortezomib zvy?uje kvalitu ?ivota pacientů s mnohočetným myelomem

Dátum: 26.09.2009 16:39
Vec: Mnohopocetný myelóm


Bortezomib zvy?uje kvalitu ?ivota pacientů s mnohočetným myelomem

farmakoekonomika, červenec 2006, ročník 1, číslo 2

Kvalita ?ivota byla cílem substudie fáze II SUMMIT, do které bylo zařiazeno 202 pacientů v pokročilé fázi onemocnění. Kvalita ?ivota byla hodnocena přied vstupem do studie, dále potom v?dy první den cyklů 3, 5 a 7 a po ukonãení studie. Pou?ity byly ?kály QLQ-C30 a FACIT. V obou těchto ukazatelích se projevilo, ?e klinicky pozitivní odpověď na léčbu bortezomibem se odrazila také ve zlep?ené kvalitě ?ivota pacientů, co? nebylo v?dy přii pou?ití vysoce cytotoxických re?imÛ pravidlem.

Zdroj: Dubois D, Dhawan R, van de Velde H, et al. Descriptive and prognostic value of patient-reported outcomes: the bortezomib experience in relapsed and refractory multiple myeloma.
J Clin Oncol 2006;24(6): 976-982.
Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=371