Systémová kortikoterapia - ?pecifiká liečby glukokortikoidmi

Dátum: 26.10.2009 22:36
Vec: Pharminfo


Systémová kortikoterapia - ?pecifiká liečby glukokortikoidmi

MUDr. Emőke ?teňová, PhD., MUDr. Michal Koreň
I. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava

Ambulantná terapia, 2009, roč. 7 (1): 38 - 42

Glukokortikoidy sú lieky so ?irokým záberom vyu?itia v be?nej klinickej praxi predov?etkým pre ich silný protizápalový a imunosupresívny potenciál. Ich u?ívanie je limitované výskytom ne?iaducich účinkov, hlavne v prípade chronickej liečby vy??ími dávkami lieku. Mana?ment liečby a sledovanie predpokladaných komplikácií tejto terapie je nevyhnutnou súčasťou klinickej praxe.

Kľúčové slová: glukokortikoidy, liečba, ne?iaduce účinky.

pozri článokTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=378