SPRÁVA ZO 49. MÍTINGU ASH V ATLANTE

Dátum: 25.05.2010 23:51
Vec: Hematoonkológia


SPRÁVA ZO 49. MÍTINGU AMERICKEJ HEMATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI (ASH) V ATLANTE

Andrej Vranovský
Národný onkologický ústav, Interná klinika, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (2): 128-129


V decembri minulého roku som mal mo?nosť zúčastniť sa 49. výročného mítingu Americkej hematologickej spoločnosti (ASH), ktorý sa konal v Atlante, v USA. Počet účastníkov presiahol 21 000. Na podujatí bolo formou predná?ky alebo posteru prezentovaných 3 745 pôvodných prác, nebolo preto v ľudských silách sledovať počas 4 dní kongresu v?etky sekcie. Novinkou na záver kongresu bola sekcia Best of ASH, naivne som si myslel, ?e absolvovaním tohto zhrňujúceho pohľadu na míting sa dozviem o v?etkom dôle?itom, čo sa udialo. Autori tejto sekcie sa v?ak venovali skôr inováciám v oblasti aplikovaného výskumu ako ka?dodennej klinickej praxi, preto si len veľmi stručne dovolím upozorniť na problematiku mikroRNA. Pravdepodobne o nej budeme u? v blízkej budúcnosti počuť stále viac a viac, ako o novej ceste, ktorá reguluje expresiu génov a o mo?nostiach, ako ju ovplyvniť.

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=434