CHROMOSOMOVÉ ABERACE U MNOHOCETNÉHO MYELOMU

Dátum: 12.06.2010 09:41
Vec: Mnohopocetný myelóm


CHROMOSOMOVÉ ABERACE U MNOHOCETNÉHO MYELOMU - Molekulárne cytogenetická analýza plasmatických bunek

Zuzana Zemanová1, Lenka Pavli?tová1, Jana Tajtlová1, Ivan ?picka2, Ev?en Gregora3, Kyra Michalová1
1 Centrum nádorové cytogenetiky ÚKBLD, VFN 1.LF UK, Praha
2 I.interní klinika VFN a 1.LF UK, Praha
3 Oddelení klinické hematologie, FN Královské Vinohrady


Za jeden z nejdůle?itěj?ích nezávislých prognostických faktorů u nemocných s MM je v současné době pova?ován nález klonálních chromosomových aberací v plasmatických buňkách. K nejčastěj?ím a prognosticky nejvýznamněj?ím cytogenetickým nálezům u pacientů s MM patří zejména delece RB1 genu v oblasti 13q14 a/nebo ztráta celého chromosomu 13 (střední a? ?patná prognóza) a dále translokace IgH genu v oblasti 14q32.

pozri článok

pozrieť prezentáciu


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=444