LYMFÓM

Dátum: 18.02.2007 21:37
Vec: Malígny lymfóm


STRATÉGIA LIEČBY MALÍGNYCH LYMFÓMOV

Princípy klasifikácie, diagnostiky a liečby malígnych lymfómov
Lymfómová skupina Slovenskej republiky
1. vydanie – január 2007


Stratégie liečby malígnych lymfómov uvedené v tejto práci sú príkladom, ako možno postupovať u chorých. Autori však nenesú zodpovednosť za voľbu konkrétneho postupu pri konkrétnom pacientovi. Za ten je v plnom rozsahu zodpovedný ošetrujúci lekár. Platí to v plnom rozsahu aj pre dávkovanie jednotlivých liekov.

Stratégie sú tiež umiestnené na stránkach Lymfómovej skupiny Slovenskej republiky, www.lymphoma.sk, kde môže prebiehať aj ich aktualizácia.

Táto publikácia bola vytlačená za láskavého prispenia spoločnosti
Roche Slovensko s.r.o.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=45