Idiopatická trombocytopenická purpura v těhotenství

Dátum: 24.07.2010 08:29
Vec: Trombocytopenia


Idiopatická trombocytopenická purpura v těhotenství

M.Sviteková, M.Petrenko
Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

Praktická gynekologie 2008, 12(2)


Úvod
Autoři analyzují případ idiopatické trombocytopenické purpury v těhotenství u 34 leté primigravidy a analyzují benefit a riziko kortikotherapie a imunotherapie v graviditě a důležitost multidisciplinárního přístupu porodníka, hematologa, neonatologa a chirurga.

Klíčová sloiva: trombocytopenie - těhotenství - kortikoterapie - imunoterapie

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=450