Hemostáza - jak ji mo?ná neznáme

Dátum: 24.07.2010 11:05
Vec: Patofyziologia hemostázy


Hemostáza - jak ji mo?ná neznáme

?lechtová J.
Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni

Klin. Biochem. Metab., 15 (36), 2007, No. 2, p. 97-101.


SOUHRN
Procesy srá?ení krve (hemostáza) a rozpu?tění fibrinového koagula (fibrinolýza) jsou prvotní obranné systémy, které se odehrávají v cévním řeči?ti po poranění cévy. Hemokoagulační procesy vedou ke generaci trombinu a vytvoření fibrinového koagula, které chrání cévu před nebezpečnou krevní ztrátou. Fibrinolýza rozpou?tí fibrinové koagulum, zaji?ťuje obnovu krevního proudu a zahajuje proces znovuobnovení funkce a celistvosti tkáně. Hemostáza zahrnuje řadu protichůdných procesů, které směřují k zástavě krvácení vytvořením (generací) trombinu a fibrinového koagula a posléze k rozpu?tění (lýze) fibrinového koagula.

Klíčová slova: hemostáza, hemokoagulace, koagulační faktory, inhibitory koagulace, fibrinolýza.

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=453