Postup ako je možné dostať sa k Revlimidu v off-label indikácii

Dátum: 31.10.2010 13:22
Vec: Pharminfo


Postup ako je možné dostať sa k Revlimidu v tejto indikácii je štandardný, to znamená, že treba schválenie revíznym lekárom príslušnej poisťovne (Formulár žiadosti VšZP je priložený) a potom predpis na recept.
Keďže sa jedná o takzvanú “off-label” indikáciu, nevzťahuje sa na ňu indikačné obmedzenie, tak ako na liečbu pacientov s MM, čo znamená, že liečba môže byť iniciovaná a ďalej realizovaná aj mimo centier.


Priložené sú informácie z klinických štúdií pri použití Revlimidu u pacientov s MDS 5q- syndrómom.

Pre informáciu: čo a kde má lekár vypísať a poslať, ak má pacienta na Revlimid 10mg s MDS 5q-syndromom. Bolo to komunikované priamo s centrálou VšZP a je to ich odporučenie tak, aby sa čas na schválenie čo najviac skrátil.

Lekár:
• Vypíše priloženú žiadosť – údajne je pre ich prehľad lepšie použiť toto tlačivo a nie bežnú žiadosť o schválenie RL.
- v nej opečiatkuje len 2 pečiatky na prvej strane hore (ostatné zostáva neopečiatkované) a podpíše
- vyplní časť „Identifikačné údaje žiadateľa“
- vyplní časť „Údaje o pacientovi“ a „Údaje o doterajšej liečbe“
- všetky ostatne údaje sú už predvyplnené
• Priloží skupinové povolenie z MZd

Tieto dve tlačivá sa posielajú na generálne riaditeľstvo. (nie na regionálnu pobočku VšZP, lebo odtiaľ to aj tak posielajú na generálne riaditeľstvo, čím sa proces predlžuje)

Pre VšZP:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Generálne riaditeľstvo
MUDr. Daniela Andelová
Mamateyova 17
850 05 Bratislava 55


Formulár žiadosti VšZP

štúdia MDS 001
štúdia MDS 003


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=463