Stav TKB v SR v roku 2010

Dátum: 22.01.2011 06:50
Vec: Hl.odborník pre hematol.


TRANSPLANTÁCIA KRVOTVORNÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK
aktuálny stav v Slovenskej republike

súhrnná správa za rok 2010

Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Hlavný odborník MZd SR pre hematológiu
Prednosta Kliniky hematologie a transfuziologie LF UK, SZU a UN Bratislava


Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek (TKB) predstavuje vo svete a aj v SR jednu z najčastej?ích transplantácií. Ide o modernú a vysokoúčinnú liečebnú metódu záva?ných hematologických a nádorových chorôb, ktorá je prinajmenej rovnako náročná, a v prípade TKB medzi súrodencami alebo nepríbuznými podstatne náročnej?ia ako napríklad transplantácia srdca alebo pečene.

stiahnuť článok


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=467