Skupinový systém Kell a Kx

Dátum: 28.01.2011 20:16
Vec: Imunohematológia


Skupinový systém Kell a Kx

Kučeráková Marta, Laurincová Mária, Macháčová Anna
NTS SR, pracovisko ?ilina


Súhrn: k dispozícii ponúkame ďal?í sumár informácií o jednej z klinicky najdôle?itej?ích a najpolymorfnej?ích krvných skupín erytrocytov, krvnej skupine Kell. S ňou biochemicky, fenotypovo a v podstate i historicky úzko súvisí ďal?ia krvná skupina: Kx. Ak vás budú pri čítaní textu odrádzať úvodné fakty o ,,molekulách", ktoré sú dôle?ité z hľadiska komplexnosti problematiky a pochopenia laboratórnych metodík, v druhej polovici sa venujeme klinickej významnosti, praktickým vy?etrovacím postupom a kazuistikám z literatúry.

Kľúčové slová:
krvná skupina Kell, Kell antigén, anti-K aloprotilátka

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=470