AKÚTNA LYMFOBLASTOVÁ LEUKÉMIA

Dátum: 03.02.2011 21:03
Vec: ODPORUCANIA SHaTS


AKÚTNA LYMFOBLASTOVÁ LEUKÉMIA - ?TANDARDNÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ POSTUPY

MUDr.Eva Demečková
Klinika hematologie a transfuzilologie, LF UK, SZU a UN Bratislava


Akútna lymfoblastová leukémia ( ALL) je ochorenie, ktoré vzniká malígnou transformáciou kmeňovej hemopoetickej bunky K vzniku malígneho klónu dochádza na rôznych stupňoch diferenciácie lymfoidných blastov, čo sa dá zistiť vy?etrením expresie membránových a cytoplazmatických antigénov na bunkách rôznych typov ALL. Proliferácia blastov sa vymyká fyziologickej regulácii, diferenciácia je zastavená na úrovni lymfoblastov. Časté chromozómové translokácie či iné aberácie vedú k aktivácii onkogénov v blízkosti génov pre gamaglobulíny alebo pre receptor T buniek ( TCR ). ALL je ochorením kostnej drene, sekundárne býva infiltrovaná pečeň, slezina, lymfatické uzliny. Klinicky významné je postihnutie mediastína ( 14% chorých ) a CNS ( 7%). Vzácnej?ie je postihnutie testes a pleury.

pozri guideline

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=475