MYELODYSPLASTICKÝ SYNDRÓM

Dátum: 06.02.2011 19:43
Vec: ODPORUCANIA SHaTS


MYELODYSPLASTICKÝ SYNDRÓM
?TANDARDNÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ POSTUPY

MUDr. Eva Demečková
Klinika hematologie a transfuzilologie, LF UK, SZU a UN Bratislava


Myelodysplastický syndróm / MDS / - je získané klonálne ochorenie krvotvorby, ktoré vzniká po?kodením kmeňovej hemopoetickej bunky.Ide najmä o mutácie génov s nasledujúcou abnormálnou expresiou onkogénov a antionkogénov, dôsledkom čoho vzniká deregulácia proliferácie a apoptózy krvných progenitorov.

pozri článok


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=476