Lekársky obzor 3/2011 - venovaný hematológii

Dátum: 31.03.2011 18:13
Vec: Co nové vychádza


Lekársky obzor 3/2011 - monotématické číslo Lekárskeho obzoru venované hematologii a transfuziologii

Viera Fábryová

Práve vychádza marcové číslo Lekárskeho obzoru, ktoré je venované problematike hematológie a transfúziológie.


Lekársky obzor občasnými monotematickými číslami nahrádza chýbanie ?pecializovaného časopisu v na?om odbore.
V čísle sú zastúpené v?etky oblasti - klinická a laboratórna časť, dospelá a pediatrická hematológia, výskum aj prax, príspevok z transfúziologickej problematiky. V obsahu sú hodnotné pôvodné aj prehľadové práce (Remková, R. Nosáľ, Sakalová, Plameňová, Gre?íková, Paulíny, Fábryová...).
Editoriál napísali Prof. Sakalová a Prof. Hrubi?ko. Okrem toho, číslo je venované "silnej" generácii hematológov - ?esťdesiatnikov, ktorí v tomto období oslavujú svoje okrúhle jubileum.

Pre veľký záujem o publikovanie niektoré práce budú uverejnené aj v aprílovom čísle.

pozri obsah časopisu

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=479