Myelodysplastický syndrom

Dátum: 11.06.2011 08:34
Vec: Guidelines


Myelodysplastický syndrom
DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Autor: MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Gesce: odborná společnost hematologická


Myelodysplastický syndrom (MDS) představuje klonální onemocnění krvetvorby, které postihuje pluripotentní kmenovou krvetvornou buňku. Maturační porucha vyjádřená do různé míry ve v?ech krvetvorných řadách vede k obrazu periferní cytopenie při vět?inou normální či zvý?ené buněčnosti kostní dřeně. Současná porucha proliferace mů?e vést k postupnému nárůstu počtu nezralých forem patologického klonu a tento proces mů?e vyústit do obrazu akutní leukémie.
Incidence onemocnění se u dospělých pohybuje mezi 2-5 případy na 100 000 obyvatel ročně. Téměř polovinu nemocných v?ak tvoří osoby star?í ne? 70 let, kde činí roční incidence a? 15/100 000 obyvatel, oproti tomu u nemocných mlad?ích 40 let je výskyt MDS poměrně vzácný.

pozri odporúčanie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=490