ANÉMIE, HEMOCHROMATÓZA

Dátum: 05.01.2012 13:31
Vec: Hemochromatoza


ANÉMIE II., HEMOCHROMATÓZA

ÚSTAV PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE 1.LF UK V PRAZE

Patofyziologia, diagnostika a liečba anémie

Prezentácia zahrnuje mikrocytové anémie, metabolismus ?eleza, stavy preťa?ením ?elezom, anémie chronických chorôb, makrocytové anémie, hemolytické anémie, mikroangiopatické hemolytické anéímie, ilustrované peknými obrazmi a schématami.

pozri prezentáciu

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=513