Fyziologie erytropoezy a metabolismus ?eleza

Dátum: 05.01.2012 14:33
Vec: patofyziologia krvotvorby


Fyziologie erytropoezy a metabolismus ?eleza

VIDEOPREZENTÁCIA

Doc. MUDr. Martin Vokurka CSc., Ústav patologické fyziologie a Centrum experimentální hematologie 1. LF UK, Praha

Předná?ka MUDr. Martina Vokurky odezněla 30. března v Praze na odborném semináři o fyziologii erytropoezy.

Předná?ka seznamuje s erytropoézou, s faktory, které ji ovlivňují a věnuje se také struktuře, funkci, regulaci a účinkům erytropoetinu.

pozri videoprezentáciu

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=515