Protokoly V?ZP na schvaľovaniu úhrady liekov

Dátum: 06.08.2012 20:53
Vec: Pharminfo


Usmernenie ku schvaľovaniu úhrady liekov na predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne na základe predlo?ených príslu?ných protokolov o začatí a kontrole liečby

V Zozname kategorizovaných liekov k 1.1.2012, v časti J, boli poslednýkrát zverejnené Protokoly o začatí a kontrole liečby. Protokoly u? nebudú vydávané ako neoddeliteľná súčasť zoznamu kategorizovaných liekov.


Ponecháva sa na rozhodnutí zdravotnej poisťovne, či pri schvaľovaní úhrady liekov bude naďalej vy?adovať predlo?enie doteraj?ích protokolov o začatí a kontrole liečby.
V?eobecná zdravotná poisťovňa, a. s. bude aj v období po 1. 4. 2012 schvaľovať úhradu liekov na základe predlo?enia protokolov o začatí a kontrole liečby

8. Protokol o začatí a kontrole liečby chronickej lymfoblastovej leukémie a Non Hod.lymfónu

9. Protokol o začatí a kontrole liečby chronickej myelocytovej leukémie

10. Protokol o začatí a kontrole liečby mnohopočetného myelómuTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=529