Systémová mastocytóza

Dátum: 29.08.2012 21:18
Vec: myeloproliferacie


Mastocytózy - komplexný pohľad na problematiku

MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie, FNsP J. A. Reimana, Pre?ov

Dermatológia pre prax; 2011; 5(1)

Mastocytóza je heterogénnym ochorením, ktoré je charakterizované abnormálnym zmno?ením mastocytov v ko?i alebo vnútorných orgánoch. Ko?ná forma mastocytózy, ktorá postihuje najčastej?ie deti, je benígnym ochorením. Systémová a progresívna forma ochorenia je u detí zriedkavá. Včasná diagnostika ochorenia je dôle?itá. V článku je diskutovaná problematika diagnostiky, etiopatogenézy, preventívnych opatrení pre lekárov, ktorí majú v starostlivosti pacienta s mastocytózou.

Kľúčové slová: mastocytóza, etiopatogenéza, klasifikácia, diferenciálna diagnostika, prevencia, liečba.

pozri článok

Medirex - vy?etrenie sérovej tryptázy

Cytopathos - vy?etrenie mutácie génu c-kit


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=530