Chronciká myeloická leukémia

Dátum: 30.08.2012 22:10
Vec: Pacienti - leukémie


Chronická leukémia - TV relácia

27.8.2012 o 19:55 a 31.8.2012 o 14:15 odvysielala STV 2 v rámci cyklu MEDICÍNA reláciu o chronických leukémiách, so zameraním na chronickú myelocytovú leukémiu. V diskusii s moderátorkou uvidíme Doc.MUDr.Martina Mistríka, prednostu Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava a MUDr. Zuzanu Sninskú, pracujúcu na KHaT a zároveň ako odborný garant občianského zdru?enia CML Life.


V relácii sa preberá symptomatológia, diagnostika a liečba chronických leukémií so zameraním na chronickú myeloickú leukémiu. Zdôraznené sú významné pokroky v liečbe týchto ochorení novými liekmi - inhibítormi tyrozínkimázy.
Občianské zdru?enie CML Life zalo?il moderátor Maro? Havran, ktorý je liečený s touto diagnózou a v relácii rozpráva svoj príbeh.

pozri reláciu

CML Life - občianské zdru?enie


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=531