Krvné skupiny erytrocytov Junior a Langereis

Dátum: 09.09.2012 16:21
Vec: Imunohematológia


Krvné skupiny erytrocytov Junior a Langereis

Marta Kučeráková
HTO Čadca

Antigény s vysokou frekvenciou výskytu Lan a Jra boli prvýkrát opísané v roku 1961 resp. 1970. Krvné skupiny Langereis (LAN) a Junior (JR) sa v?ak podarilo zadefinovať len pred niekoľkými mesiacmi vďaka objasneniu ich biochemickej podstaty a genetického podkladu. Obidva skupinové systémy sú lokalizované na ABC proteínoch, ktoré majú významnú úlohu pri ochrane organizmu proti toxínom a pri transporte niektorých látok vrátane porfirínov.


Protilátky anti-Jra a anti-Lan patria do kategórie klinicky významných: anti-Lan a anti-Jra mô?u zapríčiniť akútnu hemolytickú potransfúznu reakciu i spôsobiť hemolytickú chorobu plodu a novorodenca. Keď?e na Slovensku máme niekoľkých pacientov s týmito protilátkami, nie je problematika LAN a JR len literárnou zále?itosťou a nasledujúce riadky sú venované stručnému súhrnu dobre známych i nových faktov o týchto krvných skupinách.

Kľúčové slová: ABC proteíny, anti-Jra, anti-Lan, hemolytická choroba plodu a novorodenca, hemolytická potransfúzna reakcia,

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=532