EPIGENETIKA

Dátum: 30.09.2012 11:15
Vec: Lekárska genetika


EPIGENETIKA PRINÁŠA PREKVAPUJÚCE POZNATKY

DNA má pevnú základnú štruktúru – 46 chromozómov a 26 tisíc génov – ale vedci sa domnievajú, že to je len jeden element zložitej štruktúry bunkovej genetiky. V základnej štruktúre bunky sa nachádza 3,2GB informácií. A celé ľudstvo má 99,9 %-nú zhodu genetických informácií, ale ich výraz vo vonkajšom prejave (fenotyp), v látkovej výmene a v náklonnosti na choroby ukazuje nekonečnú rozmanitosť.

Vedný odbor epigenetika skúma fungovanie dedičného genetického materiálu pod vplyvom faktorov okolitého sveta. Tieto regulačné mechanizmy sa nenachádzajú v génoch, ale nad nimi. Tieto regulačné mechanizmy sú ovplyvnené takými vonkajšími faktormi ako stravovanie, stres a telesný pohyb. To sme vedeli aj doteraz, že životospráva vplýva na zdravie. Ale nevedeli sme to, že v génoch nastanú konkrétne molekulárne zmeny, že z konca chromozómov sa v dôsledku opotrebovania celé jednotky stratia, že ku DNA pripojené regulačné bielkoviny zmenia poradie, a je prekvapujúce, že tieto zmeny sa v určitých prípadoch stanú dedičnými.

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=539