EPIGENETIKA

Dátum: 30.09.2012 11:15
Vec: Lekárska genetika


EPIGENETIKA PRINÁ?A PREKVAPUJÚCE POZNATKY

DNA má pevnú základnú ?truktúru - 46 chromozómov a 26 tisíc génov - ale vedci sa domnievajú, ?e to je len jeden element zlo?itej ?truktúry bunkovej genetiky. V základnej ?truktúre bunky sa nachádza 3,2GB informácií. A celé ľudstvo má 99,9 %-nú zhodu genetických informácií, ale ich výraz vo vonkaj?om prejave (fenotyp), v látkovej výmene a v náklonnosti na choroby ukazuje nekonečnú rozmanitosť.

Vedný odbor epigenetika skúma fungovanie dedičného genetického materiálu pod vplyvom faktorov okolitého sveta. Tieto regulačné mechanizmy sa nenachádzajú v génoch, ale nad nimi. Tieto regulačné mechanizmy sú ovplyvnené takými vonkaj?ími faktormi ako stravovanie, stres a telesný pohyb. To sme vedeli aj doteraz, ?e ?ivotospráva vplýva na zdravie. Ale nevedeli sme to, ?e v génoch nastanú konkrétne molekulárne zmeny, ?e z konca chromozómov sa v dôsledku opotrebovania celé jednotky stratia, ?e ku DNA pripojené regulačné bielkoviny zmenia poradie, a je prekvapujúce, ?e tieto zmeny sa v určitých prípadoch stanú dedičnými.

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=539