Anagrelid v léčbě esenciální trombocytemie

Dátum: 19.02.2007 23:41
Vec: myeloproliferacie


Anagrelid v léčbě esenciální trombocytemie a dalších myeloproliferací s trombocytemií
sledovaných v registru pacientú v ČR

M. Penka1, M. Doubek2, J. Schwarz3, R. Pytlík4, P. Dulíček5, J. Kissová1, A. Hluší6, V. Vozobulová7, O. Černá8, Y. Brychtová2, T. Szotkowski6, Z. Volková3, J. Seghetová9, M. Schutzová7, I. Hadačová9, I. Hochová9, J. Voglová5, O. Široký5, D. Belada5, T. Lhoťanová10, B. Bubeník11, M. Vránová12, M. Mičaníková12, L. Dušek13
1 Oddělení klinické hematologie FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
2 Interní hematoonkologická klinika FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
3 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, ředitel prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
4 I. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
5 Oddělení klinické hematologie, II. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
6 Hemato-onkolgická klinika Lékařské fakulty UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
7 Hematologicko-onkologické oddělení FN, Plzeň, přednosta prim. MUDr. Vladimír Koza
8 Oddělení klinické hematologie FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
9 Oddělení klinické hematologie FN Motol, Praha, přednosta prim. MUDr. Ivana Hochová
10 Krevní centrum FNsP Ostrava, přednostka prim. MUDr. Zuzana Čermáková
11 Krevní centrum s.r.o., Frýdek-Místek, přednosta prim. MUDr. Boris Bubeník
12 Oddělení klinické hematologie Městské nemocnice, Ostrava-Fifejdy, přednostka prim. MUD. Milena Vránová
13 Centrum biostatistiky a analýz MU Brno, přednosta doc. RNDr. Ladislav Dušek, CSc.

Anagrelid hydrochlorid je účinným lékem používaným k selektivnímu snížení počtů krevních destiček u pacientů s esenciální trombocytemií a dalšími myeloproliferativními nemocemi provázenými trombocytemií. Jeho indikace byly v české odborné literatuře podrobně probrány. Od roku 2005 jsou v registru pacientů léčených anagrelidem v rámci některých center ČR vedeny údaje o nemocných léčených tímto preparátem od roku 2004, tedy od schválení léku Státním ústavem pro kontrolu léčiv pro indikaci trombocytemie u myeloproliferativních nemocí. Cílem registru je podchycení léčebných odpovědí při terapii anagrelidem a nežádoucích účinků léku u pacientů s esenciální trombocytemií a dalšími myeloproliferacemi a následná analýza těchto dat. V současné době jsou v databázi registru údaje o 154 nemocných.
Klíčová slova: anagrelid – esenciální trombocytemie – myeloproliferativní nemoci – nežádoucí účinkyTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=54