Imunohematológia a transfúzna medicína pre prax

Dátum: 23.10.2012 21:21
Vec: Co nové vychádza


Imunohematológia a transfúzna medicína pre prax

Viera Fábryová a kolektív autorov
vydavateľstvo Grada Publishing, a.s.

rok 2012, 224 strán

Na knihe spolupracovali - D.Cupaníková, Ľ. Grmanová, M. Hrubi?ko, M. Paulíny. S. Sládečeková, D. Staneková, Z. Laluhová Strie?encová, K. Sviteková.
Kniha je určená hlavne pre potreby lekárov mimo odboru hematológie a transfuziológie, pre transfúzne komisie nemocníc a pre ?tudentov medicíny a zdravotníckych ?kôl.
Kniha je koncipovaná ako odborná učebnica. V úvode pojednáva o histórii, súčasnosti a budúcnosti transfuziológie na Slovensku. V ďal?ej časti sa autori venujú imunohematólogii a to jednotlivým systémom krvných skupín, ich biologickou funkciou, autoimunitne podmienenými anémiami a hemolytickou chorobou novorodencov. V praktickej časti uvádzajú prehľad najdôle?itej?ích imunohematologických testov. Transfuziologická časť sa skladá z kapitol o darcovstve krvi, o príprave a vy?etrovaní transfúznych liekov, o racionálnej hemoterapii a potransfúznych reakciách. Venuje sa tie? problémom hemovigilancie a etickým otázkam odboru. Venuje se aj ?peciálnym problémom, ako sú masívne transfúzie, periférne kmeňové bunky a umelé náhrady nosičov kyslíka.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=541