Imunohematológia a transfúzna medicína pre prax

Dátum: 23.10.2012 21:21
Vec: Co nové vychádza


Imunohematológia a transfúzna medicína pre prax

Viera Fábryová a kolektív autorov
vydavateľstvo Grada Publishing, a.s.

rok 2012, 224 strán

Na knihe spolupracovali - D.Cupaníková, Ľ. Grmanová, M. Hrubiško, M. Paulíny. S. Sládečeková, D. Staneková, Z. Laluhová Striežencová, K. Sviteková.
Kniha je určená hlavne pre potreby lekárov mimo odboru hematológie a transfuziológie, pre transfúzne komisie nemocníc a pre študentov medicíny a zdravotníckych škôl.
Kniha je koncipovaná ako odborná učebnica. V úvode pojednáva o histórii, súčasnosti a budúcnosti transfuziológie na Slovensku. V ďalšej časti sa autori venujú imunohematólogii a to jednotlivým systémom krvných skupín, ich biologickou funkciou, autoimunitne podmienenými anémiami a hemolytickou chorobou novorodencov. V praktickej časti uvádzajú prehľad najdôležitejších imunohematologických testov. Transfuziologická časť sa skladá z kapitol o darcovstve krvi, o príprave a vyšetrovaní transfúznych liekov, o racionálnej hemoterapii a potransfúznych reakciách. Venuje sa tiež problémom hemovigilancie a etickým otázkam odboru. Venuje se aj špeciálnym problémom, ako sú masívne transfúzie, periférne kmeňové bunky a umelé náhrady nosičov kyslíka.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=541