Autoimunní hemolytická anémie

Dátum: 01.12.2012 14:28
Vec: Guidelines


Autoimunní hemolytická anémie

MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3
Gesce: odborná společnost hematologická


Autoimunní hemolytická anemie (AIHA) patří mezi tzv. extrakorpuskulární hemolytické anémie, kde příčina rozpadu erytrocytů le?í mimo krvinku. Vazba protilátek namířených proti některému z membránových antigenů erytrocytu na povrch červené krvinky vede k intravaskulární hemolýze aktivací komplementu, či k zániku erytrocytů s navázanou protilátkou v monocyto-makrofágovém systému sleziny. Incidence onemocnění je cca 0.8/100 000 obyvatel.

pozri odporúčanie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=542