Trombofílie

Dátum: 01.12.2012 14:48
Vec: Guidelines


Trombofílie

MUDr. Miloslava Matý?ková, CSc., Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3
Gesce: odborná společnost hematologická


Trombembolická nemoc (TEN) je nejčastěj?í a jedna z nejvá?něj?ích komplikací v medicíně. V současnosti je známa celá řada vrozených defektů, které riziko trombózy zvy?ují a mluvíme potom o trombofílii. V případě sklonu k trombóze je nutné tyto defekty vy?etřit a zohlednit v případě rizikových situací TEN, či v délce antikoagulační léčby/profylaxe.

pozri odporúčanie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=546