Aloimunizace těhotných ?en non-RhD erytrocytárními antigeny

Dátum: 24.01.2013 10:06
Vec: Imunohematológia


Aloimunizace těhotných ?en non-RhD erytrocytárními antigeny: přehledový článek

Pětro? M.1, Ľubu?ký M.2,3, ?imetka O.1, Procházka M.2,3
1Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, přednosta MUDr. O. ?imetka
2Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, přednosta doc. MUDr. R. Pilka, Ph.D.
3Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. ?antavý, CSc.

Česká Gynekologie, 2010, 75, č. 4 s. 325-333

SOUHRN

Cílem tohoto přehledu je dát ucelený pohled na aloimunizaci non-RhD erytrocytárními antigeny.
Na základě analýzy publikací vyhledaných v databázích PubMed, Google Scholar, Ovid a Proquest zaměřeného na jednotlivé non-RhD aloprotilátky byl sestaven současný přehled znalostí.

Aloimunizace těhotných ?en non-RhD erytrocytárními antigeny nabývá na důle?itosti v souvislosti s relativním vzestupem jejich výskytu. Profylaxe zde není mo?ná. Nicméně i tyto erytrocytární antigeny mohou vyvolat u matky protilátkovou odpověď, která mů?e vést k rozvoji hemolytické nemoci plodu i novorozence. V článku jsou diskutovány nejčastěj?í typy non-RhD aloprotilátek.

Klíčová slova: aloimunizace, non-RhD protilátky, prenatální diagnostika

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=561