ÚČAST TRANSKRIPČNÍCH FAKTORŮ NA ŘÍZENÍ DIFERENCIACE KREVNÍCH BUNĚK

Dátum: 26.01.2013 13:30
Vec: patofyziologia krvotvorby


ÚČAST TRANSKRIPČNÍCH FAKTORŮ NA ŘÍZENÍ DIFERENCIACE KREVNÍCH BUNĚK

Kateřina Skálová
Bakalářská práce, 2006
Brno, Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie


Krvetvorba, neboli hematopoéza, je vysoce organizovaný proces, zahrnující vývoj krevních buněk - erytrocytů, trombocytů a v?ech druhů leukocytů - a jejich homeostázu. Správné fungování krvetvorby je pro organismus velmi důle?ité, proto?e krevní buňky se podílejí na imunitních reakcích organismu, přenosu kyslíku a oxidu uhličitého a mnoha dal?ích důle?itých dějích. Poruchy krvetvorby mohou pro organismus znamenat velmi záva?ná onemocnění, jako je například leukemie, aplastická anemie, lymfom, myelodysplazie, myeloproliferativní poruchy nebo vrozené poruchy metabolismu.

Tato práce shrnuje poznatky v oblasti krvetvorby savců, hlavně člověka. Zahrnuje vznik a vývoj krvetvorného systému v průběhu embryonálního vývoje, vliv cytokinů, růstových faktorů, transkripčních faktorů, nádorových supresorů a dal?ích regulátorů na diferenciaci jednotlivých linií krevních buněk, regulaci exprese a funkce transkripčních faktorů, poruchy krvetvorného systému a příčiny vzniku různých typů leukemií.

čítaj prácu

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=569