Význam průtokové cytometrie v hematoonkologické diagnostice

Dátum: 26.01.2013 13:36
Vec: lab.hematologia


VÝZNAM PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE V HEMATOONKOLOGICKÉ DIAGNOSTICE

Monika Heidekerová
Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant, duben 2009
Laboratoř flow cytometrie a celulární terapie, Interní hematoonkologická klinika, FN Brno


Průtoková cytometrie je moderní laboratorní metodou, která v posledních letech dosáhla výrazného technologického rozvoje a představuje dnes ji? bě?nou a důle?itou součást klinické praxe. Pomocí cytometrie lze vy?etřovat jakékoliv imunofluorescenčně označené buněčné suspenze.

Cílem této práce je přiblí?it praktickou u?itečnost cytometrie v diagnostice hematoonkologických malignit a shrnout současné postavení průtokové cytometrie ve světle nových poznatků, včetně dat týkajících se detekce a monitorování minimální reziduální nemoci v na?í laboratoři.

čítaj prácu

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=570