Zjistěte si o PNH více

Dátum: 03.02.2013 17:16
Vec: pacienti anemia


Paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH) je získané onemocnění, která způsobuje, ?e se některé nebo v?echny červené krvinky v těle rozpadají v procesu zvaném hemolýza.
Je-li vám stanovena diagnóza PNH (paroxysmální noční hemoglobinurie), mů?e to být pro vás událost, která změní vá? ?ivot. Ale i kdy? je to obtí?ná situace, je důle?ité si uvědomit, ?e nejste posti?en/a jenom vy.


PNH je komplexní onemocnění s nespecifickými a nepředvídatelnými známkami a příznaky, které se často se podobají příznakům u jiných onemocnění. Kromě toho vypadá PNH u ka?dého člověka jinak. Pokud máte PNH, mů?e v některých nebo v?ech va?ich červených krvinkách chybět důle?itá ochranná bílkovina. Bez této bílkoviny jsou červené krvinky náchylné k rozpadu působením jedné ze součástí obranného systému těla zvané komplement.

Ačkoli je PNH vzácné onemocnění, jsou lidé, kteří chápou, čím procházíte. Existuje světová síť lékařů, sester a výzkumníků zabývajících se tímto onemocněním a tvrdě pracujících při hledání nových léků a při poskytování co nejlep?í péče pacientům s PNH. Internet mů?e být velkým pomocníkem při vyhledávání informací, podpory a pocitu sounále?itosti s jinými, kteří mají rovně? diagnostikovánu PNH.

pozri si stránku PNH

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=576