Transformácia indolentných NHL

Dátum: 01.03.2013 15:55
Vec: Malígny lymfóm


Transformácia indolentných NHL

MUDr. Natália Štecová
FN L.Pasteura Košice


Jeden z prvých popisov transformácie „low grade NHL“ do vyššieho histologického štádia je z roku 1942 autorov Gall a Mallory, ktorí uviedli, že následná biopsia u pacienta, ktorý bol primárne diagnostikovaný ako FL vykazovala „menej diferencovaný vzhľad” Napísali: „... považuje sa za rozumné očakávať tento stupeň dediferenciácie v každej skupine malígnych tumorov sledovaných dlhšie časové obdobie.”

pozri prezentáciu

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=583