Prečítajte si...

Dátum: 04.03.2013 20:20
Vec: myeloproliferacie


Ph-negatívne myeloproliferatívne neoplázie

I.Plameňová, J.Sokol, J.Chudej
Interná medicína 2012; 12 (12): 579-583

Pravá polycytémia, esenciálna trombocytémia a primárna myelofibróza patria do skupiny Philadelphia-negatívnych myeloproliferatívnych neoplázií (Ph-MPN).

MPN sú klonálne ochorenia pluripotentnej kmeňovej hemopoetickej bunky, charakterizované proliferáciou jedného alebo viacerých radov krvotvorby (granulopoézy, erytropoézy alebo megakaryocytopoézy) s typickým klinickým obrazom a nálezom v histologickom vy?etrení kostnej drene. V roku 2005 bola objavená mutácia génu Janusovej kinázy JAK2, ktorá pomohla objasniť patogenetické mechanizmy vzniku MPN. Liečba pacientov s MPN je preva?ne paliatívna, zameraná na zmiernenie klinickej symptomatológie. Článok poskytuje súhrnný prehľad o MPN pre v?eobecných lekárov a internistov.

Kľúčové slová: esenciálna trombocytémia, pravá polycytémia, primárna myelofibróza, terapia myeloproliferatívnych neoplázií

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=586