Prečítajte si...

Dátum: 04.03.2013 20:24
Vec: Imunohematológia


Fyziologické funkcie krvných skupín

V.Fábryová
Interná medicína 2012; 12 (12): 566-572

Membrána červených krviniek pozostáva z dvojvrstvy lipidov, v ktorej sú zakotvené početné bielkovinové molekuly. Na povrchu membrány sa nachádzajú glycidy, ktoré sa via?u na proteíny alebo lipidy kovalentnou väzbou.

Proteíny a glycidy predstavujú ?trukturálnu bázu antigénov krvných skupín. Biochemické a molekulové ?túdie objasnili ich biologické funkcie. Tieto molekuly hrajú významnú úlohu vo vnímavosti organizmu na parazity malárie, niektoré vírusové a bakteriálne infekcie. Rôzne vrodené alebo získané choroby sa spájajú so zmenami antigénov krvných skupín. Zmeny sa prejavujú v klinickom obraze uvedených chorôb, pričom najčastej?ou manifestáciou bývajú hemolytické anémie rôzneho typu. Ďal?ie ?túdium krvných skupín umo?ní lep?ie porozumieť fyziologickým funkciám týchto molekúl v organizme a získané poznatky vyu?iť v liečbe uvedených chorôb.

Kľúčové slová: ?truktúra erytrocytovej membrány, antigény krvných skupín, hemolytické anémie, receptory pre mikroorganizmy, adhezívne molekuly

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=587