Miesto tranzientnej elastografie (fibroscan) v škále vyšetrovacích metód pečene

Dátum: 28.06.2013 07:36
Vec: Vyšetrenia v hematologii


Miesto tranzientnej elastografie (fibroscan) v škále vyšetrovacích metód pečene

Zuzana PETRAKOVIČOVÁ, Mária SZÁNTOVÁ
(Z III. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kramáre, prednosta prof. MUDr. V. Bada, CSc.)

Lekársky obzor 59, 2010, č. 7-8, s. 304-307


Z neinvazívnych možností hodnotenia pečeňovej fibrózy je najperspektívnejšou metóda tranzientnej elastografie (TE). Ide o špecifickú ultrazvukovú metódu založenú na hodnotení elasticity pečeňového parenchýmu. Táto sa zvyšuje úmerne so stupňom fibrózy chronickej hepatálnej choroby. Výhodou je schopnosť odlíšiť pokročilú fibrózu od neprítomnej fibrózy pečene. Dokáže identifikovať signifikantnú cirhózu (na zákla­de hodnôt elastickosti parenchýmu pečene 13 – 75 kPa). Výhodami sú časová a relatívna finančná nenáročnosť, dobrá reprodukovateľnosť, možnosť opakovania a výborná compliance zo strany pacientov. Obmedzenie predstavuje obezita, ascites a úzky interkostálny priestor. Prínos TE sa očakáva s postupnou implementáciou do praxe a v alternácii biopsie pečene pri indikácii antivírusovej liečby pri chronic­kých vírusových hepatitídach a pri posudzovaní progresie chronických hepatitíd, alkoholovej, nealkoholovej steatohepatitídy a cirhózy. Autori navrhujú časový algoritmus využitia TE pri hodnotení progresie jednotlivých chronických chorôb pečene. Nevyhnutným predpokladom je skúsenosť vyšetrujúceho a korelácia s klinickým a laboratórnym obrazom.

Kľúčové slová: tranzientná elastografia – pečeňová fibróza a cirhóza – biopsia pečene.

čítaj článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=605