Prečítajte si...

Dátum: 25.07.2013 21:42
Vec: Anémia


ŠPECIFIKÁ ANÉMIÍ V GERIATRICKOM VEKU

Viera Fábryová
Interná med. 2013; 13 (5): 235-240


Anémia v starobe je častý problém. Vzhľadom na jej nejednotnú definíciu v tomto veku hodnoty prevalencie v literatúre sa pohybujú v širokom rozmedzí. Čo sa týka etiológie, tretinu predstavujú anémie „nutričné“ (deficit železa a vitamínu B12), 20 % pri chronickom zápale, 8 % pri renálnej insuficiencii a tretina anémii je „nejasného pôvodu“. Anémia býva často kombinovanej genézy a sprevádza iné ochorenia. Diagnostické a terapeutické postupy sú podobné ako u iných dospelých pacientov. Keďže aj relatívne ľahký pokles hemoglobínu môže mať negatívny dopad na funkčný stav pacienta, prevencia a liečba anémie v starobe hrá dôležitú úlohu na udržaní jeho dobrej psychickej a fyzickej kondície.

Kľúčové slová: definícia anémie v starobe, prevalencia anémií v starobe, najčastejšie anémie v starobe, anémie nejasného pôvodu v starobe, diagnostika, liečba a manažment anémií v starobe

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=615