Telefónny zoznam KHaT

Dátum: 25.02.2007 20:10
Vec: KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava


Telefónny zoznam KHaT


číslo/ klapka e-mail
FNsP 6867XXXX
doc. Mistrík 3580 mistrik@npba.sk
sekretariát / Valentová 3579 valentova@npba.sk
kni?nica 3588
prim.MUDr.Eva Demečková 3583 demeckova@npba.sk
prim.MUDr.Marcela Skraková 2940 skrakova@npba.sk
doc.MUDr.Angelika Bátorová 3341 batorova@npba.sk
Národné hemofilické centrum 3340
doc.MUDr.Mikulá? Hrubi?ko 3243 hrubisko@npba.sk
vrchná sestra Jarolíková 2643
Pracovňa MUDr.Pavlíková/MUDr.Czako 2938 pavlikova@npba.sk
Pracovňa MUDr.Pavol Kotouček 2893 pavol.kotoucek@seznam.cz
AMBULANCIE
 • AMBULANCIA I (onkohematol.)
2150 masarova@npba.sk
 • AMBULANCIA onkohem. (Demečková/Kotouček)
2959
 • AMB II (hemo/chemoterap.)
2501 stefanikova@npba.sk
 • AMB III (príjmová a konziliárna)
2625
 • AMB IV (transpl/nemalígne ochorenia)
2510
Transplantačné centrum a JIHS
 • denná miestnosť sestier
2603
 • in?pekčka lekárov
2634
 • in?pekčka sestier
2640
 • stanovi?te sestier
2643
 • pracovňa Dr.Bojtárovej
2727 bojtarova@npba.sk
krvná banka 2046
separátory 2962
laboratória
 • RNDr.?ujanová
2345 sujanova@npba.sk
 • RNDr.Ku?íková/ Mgr. Stemnická - pracovne
3586 kusikova@npba.sk
 • HLA- laboratórium
3581
 • PCR - laboratórium
3587
 • Dr. Bobáková
2938/ 2958 bobakova@npba.sk
 • Laboratórium - KO
3663
 • Drenáreň
2949
 • bunkové kultúry
2908
priame linky
 • doc.MUDr.Martin Mistrík, CSc.
63532166
 • prim.MUDr.Eva Demečková
63532168
 • sekretariát
63532167
 • TC a JIHS
63531591
Fax
 • sekretariát
63532167
 • Národné hemofilické centrum
63531453
 • JIHS a TC
63531592
 • Národný register darcov drene
63531453


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=62