Prečítajte si...

Dátum: 01.08.2013 14:21
Vec: Transplantácia krvotvornýc


Úloha DNA diagnsotiky pri meraní chymérizmu po alogénnej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek

E.Hanu?ovská, H.Pribulová, M.Ku?íková, K.Slezáková, E.Bojtárová
Oddelenie klinickej genetiky Medirex
KHaT UNB Bratislava

Lekársky obzor, 62, 2013, č.6, s. 211-217

Po alogénnej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek je dôle?ité poznať chimérizmus krvotvorby pacienta na molekulovej úrovni. Be?ne sa pou?ívajú metózy kvantifikácie repetitívnych sekvencií DNA genetickým analyzátorom s citlivosťou okolo 1-5 percent. Metódou alelovo ?pecifickej real-time PCR sa dajú detekovať u darcu a pacienta príjemcu desitky bialelických nukleotidových polymorfismov, ktoré sú pre oboch ?pecifické. Výberom takýchto informatívnych DNA markerov mô?eme po alogénnej transplantácii vo vzorke perifernej krvi pacienta kvantifikovať ich relatívne zastúpenie s citlivosťou men?ou ako 1 percento.

Kľúčové slová: chimérizmus, alogénna transplantácia kmeňových krvotvorných buniek, relatívna kvantifikácia pomocou real-time PCR, SYBR Green

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=626