Postavení hepcidinu v diagnostice a léčbě anémií

Dátum: 15.08.2013 16:59
Vec: Anémia


Postavení hepcidinu v diagnostice a léčbě anémií

MUDr. Petra Bělohlávková
II. interní klinika – oddělení klinické hematologie, FN a LF UK Hradec Králové

Medicína pro praxi 2011; 8(3): 127–129


Hepcidin je malý peptidový hormon tvořený 25 aminokyselinami, který je syntetizován především v játrech. Hepcidin hraje v organizmu klíčovou roli v regulaci homeostázy železa. Účinek hepcidinu je zprostředkován regulací degradace jeho receptoru feroportinu. Feroportin představuje jediný buněčný exportér železa a narušení osy hepcidin-feroportin má podíl na patogenezi vzniku řady anémií a na druhé straně na rozvoji přetížení železem. Syntéza hepcidinu je indukována nadbytkem železa, zánětem a inhibována erytropoezou či hypoxií. Stanovení hladiny hepcidinu by mohlo přispět v diagnostice různých forem anémií. Není vyloučeno, že v budoucnosti budou naše léčebné možnosti rozšířeny o léčbu agonisty nebo antagonisty hepcidinu.

Klíčová slova: hepcidin, feroportin, metabolizmus železa, anémi

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=630