Zákon 160/2013 Z.z.

Dátum: 16.09.2013 17:07
Vec: Legislativa


ZÁKON 160/2013

ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slu?bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor?ích predpisov


Čl. I
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slu?bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto: Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie

Príloha č. 1 k zákonu č. 576/2004 Z. z. - ZOZNAM CHORÔB

od 1.9.2013 vstúpil do platnosti roz?írený zoznam diagnóz o 5 miestne kódy bli??ie charakterizujúce ochorenie

zoznam vybraných diagnóz pre hematológiu
pozri zákon


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=637