DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA LYMFADENOPATIÍ

Dátum: 05.11.2013 17:56
Vec: Uzliny a slezina


DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA LYMFADENOPATIÍ

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
1. klinika pre detí a dorast Lekárskej fakulty UPJ? a Detskej fakultnej nemocnice v Ko?iciach
Pediatria pre prax, 2007; 3: 164-167


Lymfatické uzliny u detí sú dobre prístupné priamej palpácii a jemne sa dajú nahmatať u? aj u zdravých novorodencov. Lymfatické tkanivo vekom narastá a zväč?uje ,,objem" a? do obdobia puberty. Palpovateľné, či nad ko?u prominujúce lymfatické uzliny často vzbudzujú obavy rodičov aj lekárov. Hoci sú zdurené povrchové uzliny len zriedkavo malígne, mô?e byť ich diferenciálna diagnostika zlo?itá a vy?aduje si dôsledný prístup k chorému dieťaťu. V danom článku pouká?eme na klinické stavy, ktoré sa najčastej?ie zdru?ujú s lymfadenopatiou. Av?ak ani biopsiou lymfatickej uzliny sa nemusí v?dy zistiť presná vyvolávajúca príčina a preto je nevyhnutné pacienta pravidelne a dlhodobo sledovať.

Kľúčové slová: lymfadenopatia, diferenciálna diagnostika, deti,
Kľúčové slová MeSH: choroby lymfatického systému - diagnostika - dieťa; diagnostika diferenciálna

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=649