Národný register darcov kostnej drene

Dátum: 23.11.2013 16:24
Vec: Transplantácia krvotvornýc


Vá?ení kolegovia,

vzhľadom na zvý?ený záujem ľudí prihlásiť sa do registra darcov kostnej drene (registra darcov krvotvorných buniek, ktorý t.č. zahrňuje u? 5 000 jedincov) z rôznych častí Slovenska, obraciam sa na Vás v súlade so stanoviskom výboru HaTS SLS so ?iadosťou o spoluprácu.

Zároveň Vás ?iadam:

o aby ste do registra zaslali Vá? pracovný kontakt, prípadne deň /dni a miesto, kde by sa darcovia mohli hlásiť. Tieto údaje by boli uverejnené na webovej stránke registra.
o aby ?iadna osoba vo veku 18-45 rokov, ktorá sa na Vás obráti so ?elaním darovať krvotvorné bunky (kostnú dreň) nebola odmietnutá.
o aby ste v?etky po?iadavky týkajúce sa darcov krvotvorných buniek (prihlá?ky, náhrada resp. dodanie materiálu na odbery, propagačný materiál, transport vzoriek,..) rie?ili priamo s pracovníkmi registra:

Národný register darcov kostnej drene
KHaT LFUK, SZU a UNB
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11, 851 07 Bratislava
skbmdr@pe.unb.sk
02/6867 3588, tel./fax: 02/6381 3442
http://www.registerdarcovkostnejdrene.sk/

doc. MUDr. M. Mistrík, PhD
odborník pre hematológiu

pozri celý dokument

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=652