Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov

Dátum: 01.01.2014 13:15
Vec: Lekárska genetika


Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov

Autori
Doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Mgr. Zuzana Poljak, PhD.

Bratislava, SAP 2011, 123 s., ISBN 978-80-8095-069-9


Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov predstavujú fascinujúcu a dramaticky sa rozvíjajúcu oblasť poznania, ktorá zahŕňa takmer všetky aspekty biológie bunky. Keďže sa táto problematika rozvíja v takej komplexite a s takou intenziotou, že klasické učebnice rýchlo stárnu, rozhodli sme sa stručne venovať vybraným mimoriadne dynamickým oblastiam molekulovej patogenézy nádorov, ktoré zasahujú do najmodernejšej diagnostiky a liečby onkologických ochorení a ktoré vedú k prehodnocovaniu niektorých doterajších názorov a terapeutických stratégií. Učebné texty sú určené študentom lekárskych fakúlt a odborníkom rôznych špecializácií, ktorí hľadajú aktuálne poznatky týkajúce sa vzniku, vývoja a klinického správania nádorov na úrovni molekúl a ktorí sa snažia o lepšie pochopenie patofyziologických východísk, benefitu a rizika cielenej liečby nádorov.

čítaj knihu

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=659