WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIE

Dátum: 05.01.2014 13:26
Vec: Malígny lymfóm


WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIE

Bakalářská práce

Autor: Luboš Novák
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Ústav experimentální biologie

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Vedoucí práce: Mgr. Sabina Ševčíková PhD.
Akademický rok: 2011/2012


Abstrakt
Waldenströmova makroglobulinémie je raritní lymfoproliferativní onemocnění, které je v současnosti klasifikováno do skupiny lymfomů. Maligní B buňky infiltrují kostní dřeň nebo lymfatické orgány a v séru pacientů se vyskytuje monoklonální imunoglobulin. Toto onemocnění se vyskytuje s četností zhruba 3 případů na milion lidí a zahrnuje 1 až 2 % hematologických nádorů. Waldenströmova makroglobulinémie je v současnosti nevyléčitelné onemocnění s mediánem přežití 5 let.

Klíčová slova: Waldenströmova makroglobulinémie; lymfoproliferativní onemocnění; lymfom; monoklonální imunoglobulin typu M; interleukin-6; del 6q

prečítwj prácu

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=661