Súhrn odporúčaní pre diagnostiku a liečbu mnohopočetného myelómu

Dátum: 26.01.2014 10:03
Vec: ODPORUCANIA SHaTS


Súhrn odporúčaní pre diagnostiku a liečbu mnohopočetného myelómu

vypracovaných Českou myelómovou skupinou, Myelómovou sekciou Českej hematologickej spoločnosti a Slovenskej myelómovej spoločnosti pre diagnostiku a liečbu mnohopočetného myelómu.

Vá?ené kolegyne a kolegovia,
v súvislosti s vydaním ?tvrtej reedície odporučení ,,Diagnostika a liečba mnohopočetného myelómu Českou myelómovou skupinou v spolupráci so Slovenskou myelómovou spoločnosťou r. 2012 bol pripravený aj praktický formát odporučení vhodný pre pou?itie v ka?dodennej praxi.
Predkladáme Vám túto praktickú bro?úru, ktorá v kondenzovanej tabuľkovej forme poskytuje informácie o základnom diagnostickom algoritme, kritériách, klinickej forme, ?tádiách a aktivite choroby a umo?ňuje odhad prognózy. Bro?úra obsahuje tie? základný liečebný algoritmus a podáva prehľad odporučených liečebných re?imov mnohopočetného myelómu vrátane mana?mentu komplikácií liečby. Komplexnej?ie informácie o jednotlivých odporučeniach sú dostupné v základných guidelines pre diagnostiku a liečbu mnohopočeného myelómu z roku 2012.

Veríme, ?e táto publikácia bude pre Vás dobrou pomôckou a oporou v ka?dodennej praxi.

Za Slovenskú myelómovú spoločnosť

Zdenka ?tefániková
predseda SMyS

čítaj odporúčanie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=665