Prečítajte si...

Dátum: 23.03.2014 21:59
Vec: Anémia


MO?NOSTI DIAGNOSTIKY ZRIEDKAVÝCH ANÉMIÍ

Viera Fábryová, Andrea Kollárová, Zuzana Laluhová-Strie?encová, Michaela Macichová, Jana Netriová

Interná medicína 2014; 14 (1): 6-11

V posledných rokoch sa v Európe zvy?uje výskyt zriedkavých hemolytických anémií ako následok migrácie obyvateľstva z Afriky a Ázie. Zdravotný program Európskej komisie ENERCA (European Network for Rare and Congental Anaemias) sa zameriava na zber, kompletizáciu a vyhodnotenie epidemiologických dát o ich výskyte. Predlo?ený príspevok upozorňuje na diagnostické mo?nosti niektorých z týchto anémií podmienených poruchami erytrocytovej membrány, enzýmov a hemoglobínu na Slovensku. Cieľom je vytvoriť centrum zaoberajúce sa diagnostikou zriedkavých anémií a zaradiť sa do registra ENERCA.

Kľúčové slová: ENERCA, zriedkavá anémia, betatalasémie, deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy, deficit pyruvátkinázy, hereditárna sférocytóza

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=671