Myelofibróza – posúdenie nových liečebných možností

Dátum: 26.03.2014 13:50
Vec: myeloproliferacie


Myelofibróza – posúdenie nových liečebných možností

MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava

Onkológia, 2012; roč. 7(5): 328–332


Liečebné možnosti myelofibrózy (MF) pri myeloproliferatívnych neopláziách (MPN) sú obmedzené. Alogénna transplantácia periférnych kmeňových buniek (ATPKB) predstavuje jediného zástupcu potenciálne kuratívnej liečby. Konvenčná liečba prináša len paliatívny efekt, preto je naliehavá potreba nových postupov. Objavenie deregulácie JAK/STAT dráhy ako hlavnej charakteristiky myeloproliferatívnej neoplázie Ph negatívnej (MPN) vyvolalo obrovský záujem o možnosť cielenej liečby. Prvý zástupca inhibítorov Janusových kináz (JAK) ruxolitinib je úspešným príkladom rastúceho trendu v onkológii, keď vedomosti o patogenéze ochorenia umožňujú liek nasmerovať špecificky na molekulovú dráhu. Ruxolitinib je favorit v experimentálnej liečbe MF. Pri liečbe prispôsobenej riziku ochorenia a správnom načasovaní prináša skvalitnenie života pacienta a v konečnom dôsledku aj predĺženie prežívania s diagnózou MF.

Kľúčové slová: myelofibróza, myeloproliferatívne neoplázie, liečba prispôsobená riziku, Janusová kináza, JAK inhibítory, ruxolitinib.

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=675