JE PROTIDOŠTIČKOVÁ LIEČBA VŽDY ÚČINNÁ?

Dátum: 21.04.2014 18:37
Vec: Antikoagulacná liecba


JE PROTIDOŠTIČKOVÁ LIEČBA VŽDY ÚČINNÁ?

Anna Remková, Milan Remko
Interná medicína 2014; 14 (2): 70-75


Kyselina acetylsalicylová a klopidogrel sú účinné v sekundárnej prevencii koronárnych a cerebrovaskulárnych príhod. V kombinácii sú hlavnou súčasťou prevencie závažných vedľajších kardiovaskulárnych príhod (MACE) u pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami. V odpovedi na klopidogrel sa udáva široká interindividuálna variabilita. Asi jedna tretina liečených pacientov vykazuje suboptimálnu inhibíciu funkcií krvných doštičiek. Na variabilite odpovede sa podieľajú genetické a environmentálne faktory, ktoré ovplyvňujú absorpciu a/alebo rozsah metabolizmu klopidogrelu. Klopidogrel je predliek, ktorý sa musí metabolizovať na aktívny metabolit, aby prejavil svoj farmakologický účinok. Polymorfizmy génu CYP2C19 sú spojené s variabilným stupňom tvorby aktívneho metabolitu. Na riešenie tohto problému sa navrhla liečba „šitá na mieru“ podľa výsledkov laboratórnych testov. Na stanovenie inhibície krvných doštičiek klopidogrelom a na predikciu MACE sa používajú rôzne in vitro metódy (ako svetelná transmisná agregometria, VerifyNow P2Y12 a stanovenie fosforylácie fosfoproteínu stimulovaného vazodiláciou – VASP). Stále však potrebujeme s týmto cieľom určiť a štandardizovať laboratórny test a zodpovedať základné otázky jeho klinického použitia. Ak je to možné, malo by sa preferovať použitie alternatívnych liekov s jednoznačnejšou a predpovedateľnou biologickou dostupnosťou a s priaznivým profilom z hľadiska pomeru riziko/prínos. Použitie nových antagonistov P2Y12 prasugrelu alebo tikagreloru namiesto klopidogrelu by výrazne zmenšilo problém nedostatočnej odpovede, pretože účinne inhibujú funkcie krvných doštičiek u veľkej väčšiny pacientov. Ich použitie u všetkých pacientov, bez testovania, by sa mohlo ukázať ako účinnejšie než personalizovaná liečba.

Kľúčové slová: kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor, vysoká reaktivita krvných doštičiek pri liečbe

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=677