Prečítajte si...

Dátum: 31.05.2014 12:09
Vec: myeloproliferacie


SEKUNDÁRNA ERYTROCYTÓZA Z POHĽADU HEMATOLÓGA

Viera Fábryová

Interná medicína 2014; 14 (3): 93-97


Zvýšené hodnoty hemoglobínu a hematokritu odrážajú zvýšený pomer masy červených krviniek k objemu plazmy. Pri pravej erytrocytóze ide o absolútne zvýšenú masu červených krviniek. Predstavuje ju primárna polycytémia, choroba, ktorá vzniká mutáciou hematopoetickej kmeňovej bunky alebo progenitorových buniek a ktorá vedie k nárastu masy červených krviniek. Zvýšené hodnoty parametrov červeného krvného obrazu má aj sekundárna erytrocytóza, ktorá je však vyvolaná rôznymi faktormi nezávislými od funkcie hematopoetickej kmeňovej bunky a ktorá môže byť vrodená alebo získaná. Relatívna erytrocytóza vzniká ako následok zníženého objemu krvnej plazmy. Idiopatická erytrocytóza je pojem rezervovaný pre prípad, keď sa nedokázala primárna polycytémia ani sekundárna erytrocytóza. Správna a rýchla diagnostika uvedených stavov hrá dôležitú úlohu pri nasadení adekvátnej liečby.

Kľúčové slová: primárna polycytémia, sekundárna erytrocytóza (polyglobúlia), erytropoetín, hypoxia, erytrocytóza novorodencov, methemoglobín


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=681