Prečítajte si...

Dátum: 31.05.2014 12:14
Vec: Antikoagulacná liecba


REVERZIA ANTIKOAGULAČNÉHO ÚČINKU NOVÝCH PERORÁLNYCH ANTIKOAGULANCIÍ PRI KRVÁCANÍ A V URGENTNÝCH SITUÁCIÁCH S RIZIKOM KRVÁCANIA
SPOLOČNÉ ODPORÚČANIA ODBORNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Anna Remková, Angelika Bátorová, Martin Mistrík, Iveta Šimková, Gabriel Kamenský, Ivica Lazúrová, Juraj Payer, Peter Turčáni

Interná med. 2014; 14 (3) : 105-114

Nové perorálne antikoagulanciá (NOAK) dabigatran, rivaroxaban a apixaban majú oproti klasickej antikoagulačnej liečbe warfarínom mnoho výhod, medzi nimi aj nižšie riziko krvácavých komplikácií. Napriek tomu sa aj u pacientov užívajúcich NOAK môžu vyskytnúť situácie, ktoré vyžadujú okamžitú úpravu hemostázy. Špecifické antidotá pre tieto lieky nie sú dostupné a súčasné odporúčania pre manažment krvácania zahŕňajú najmä všeobecné nefarmakologické postupy ako prerušenie liečby, identifikáciu zdroja krvácania, lokálnu/chirurgickú hemostázu a udržanie hemodynamickej rovnováhy náhradou tekutín a erytrocytov. Pri predávkovaní možno znížiť resorpciu liekov podaním aktívneho uhlia do 2 h po užití. Na zníženie koncentrácie dabigatranu v krvi možno použiť hemodialýzu, ktorá nie je účinná pri užívaní rivaroxabanu a apixabanu pre ich veľkú väzbu na proteíny. Pri kritickom krvácaní alebo krvácaní ohrozujúcom život sa zváži podanie nešpecifických hemostatických prípravkov, ako je koncentrát protrombínového komplexu (PCC), prípadne jeho aktivovaná forma (aPCC). S aplikáciou rekombinantného faktora VIIa (rF VIIa) v tejto indikácii nie sú zatiaľ skúsenosti a nie je konsenzus expertov na jeho podávanie. Cieľom našej práce je poskytnúť na úrovni súčasných vedomostí a informácií návod na manažment krvácania, urgentných a plánovaných operácií a invazívnych výkonov u pacientov užívajúcich NOAK.
Kľúčové slová: nové perorálne antikoagulanciá, manažment krvácania, koncentráty koagulačných faktorov

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=682