Prečítajte si...

Dátum: 31.05.2014 12:54
Vec: Myelodysplastický syndrom


Prognóza pacienta s MDS, prognostické systémy používané pri MDS, (IPSS, WPSS, R-IPSS)

MUDr. Stanislava Kubalová, MUDr. Lenka Masáková, MUDr. Ivona Bizíková, MUDr. Martin Mistrík, PhD.

Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a SZU UNB, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(2): 112–114

Myelodysplastický syndróm (MDS) predstavuje skupinu klonálnych myeloidných ochorení, ktoré sa prejavujú periférnou cytopéniou a zvýšeným rizikom evolúcie do akútnej leukémie (1). Vyznačujú sa odlišnou prognózou v závislosti od viacerých prognostických ukazovateľov. Rôznorodosť prognózy jednotlivých podtypov MDS komplikuje určenie správneho terapeutického postupu, a tým aj správne zhodnotenie liečby. Použitie prognostických systémov je nevyhnutnou súčasťou pri rozhodovaní o liečebnom pláne. V súčasnosti sa používa niekoľko prognostických skórovacích systémov, ktoré zaraďujú pacientov do rôznych skupín a umožňujú posúdiť riziko ochorenia, ako aj možnosť liečby.

Kľúčové slová: myelodysplastický syndróm, prognostické skórovacie systémy, IPSS, WPSS, R-IPSS.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=686