Prečítajte si...

Dátum: 31.05.2014 12:59
Vec: Chronická lymfatická leuk.


Význam delécie a mutácie génu TP53 a ďalších prognostických markerov u pacientov s CLL

MUDr. Lucia Copáková, RNDr. Barbora Piačková, RNDr. Michaela Leitnerová

Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(2): 100–103

Chronická lymfocytová leukémia – B-CLL patrí medzi hematoonkologické ochorenia s relatívne vysokou incidenciou u dospelých pacientov. Kým časť z pacientov s B-CLL má relatívne indolentný priebeh ochorenia trvajúci aj roky, existuje aj skupina pacientov s B-CLL, ktorí majú agresívnejší priebeh choroby vyžadujúci špecifický manažment. K stratifikácii pacientov do rizikových skupín v značnej miere prispieva aj genetická analýza vybraných chromozómových aberácií. Práve týmto dobre známym a v praxi štandardne sledovaným chromozómových aberáciám s jasným prognostickým významom bude venovaný tento článok.

Kľúčové slová: genetická analýza, chromozómové aberácie, prognostický význam.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=687